OPEN CALL BRZY OTEVŘEN

Nová mezinárodní hudební konference a showcase festival MuNa – Music Navigator, zaměřující se na středoevropský region, networking a vzdělávání, proběhne 16. – 18. 9. 2022 v pražském Vzletu.

Těšit se můžete na panelové diskuse, přednášky, workshopy, speed-meetings a koncerty v nově otevřeném multifunkčním prostoru.

MuNa si klade za cíl zlepšení orientace umělců a umělkyní, manažerů, agentů a dalších profesí hudebního sektoru na středoevropské scéně. A to napříč žánry. Ať už je vaší doménou klasická hudba, jazz, pop, rock nebo metal, jste vítáni. MuNa se cíleně zaměřuje na středoevropský region, kooperaci, vzdělávání a propojování české, slovenské, německé, rakouské a polské hudební scény.

Co vás čeká?

Booking & management, kolektivní správa, propagace a sebeprezentace, psychické zdraví na hudební scéně, nové technologie, synchronizace, granty & vícezdrojové financování, hudební žurnalistika, produkce, právní otázky hudební scény, zvuk pro začátečníky i pokročilé, listening session, setkání se zástupci vydavatelství, festivalů, klubů, platforem a asociací i miniveletrh.

Těšíme se na setkávání i sdílení tipů, triků a zkušeností.

OPEN CALL COMING SOON

The new cross-genre international music conference and showcase festival MuNa – Music Navigator focuses on the Central European region, networking and education. From 16 – 18 September 2022 you can look forward to panel discussions, lectures, workshops, speed-meetings and concerts in the newly opened multifunctional space Vzlet.

MuNa aims to improve the orientation of artists, managers, agents and other professionals in the music sector on the Central European scene across genres. Whether your domain is classical, jazz, pop, rock or metal, you are welcome. MuNa is specifically focused on the Central European region, cooperating, educating and connecting the Czech, Slovak, German, Austrian and Polish music scenes.  We are preparing mentoring, workshops and a conference and showcase festival.

What to expect?
Booking & management, collective rights management, promotion and self-presentation, mental health in the music scene, new technologies, sync, grants & multi-source funding, music journalism, production, legal issues in the music scene, sound for beginners and advanced, listening sessions, meetings with representatives of labels, festivals, clubs, platforms and associations and a mini-fair.

We look forward to meeting you and sharing tips, tricks and experiences.

Kontakt / Contact:

Anna Mašátová
anna@ampromotions.cz

Get in touch: